Rozvojová stratégia - Fejlődési stratégia

Na stiahnutie:

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu pri Slanej 2008 - 2015

 

OBSAH

 

 

ÚVOD                                                                                                         3                                                

 

ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ                                                                 

I.        AUDIT ÚZEMIA                                                     10                          

II.      ANALÝZA  SITUÁCIE V ÚZEMÍ                               82

III.    STRATĚGIA ROZVOJA                                             97

 

PROGRAMOVÁ ČASŤ

I.        PROGRAM ROZVOJA                                             106

II.      IMPLEMENTČNÝ RÁMEC PROGRAMU                     118

 

 

ZÁVER                                                                                                    134

     

      PRÍLOHY                                                                                                136

 

 

Zadávateľ:  Mikroregión pri Slanej

Zhotoviteľ:  Združenie pre rozvoj vidieka, Banská Bystrica

© Autorský kolektív

PhDr. Igor Pašmík, vedúci tímu

Rok spracovania 2008

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Kanalizácia a čistička odpadových vôd pre dotknuté obce Mikroregiónu pri Slanej - Zámer, júl 2006 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300
prislanej@gmail.com