Novinky

05.01.2022 09:28
Zástupcovia združenia obcí Mikroregión pri Slanej v uplynulých mesiacoch intenzívne pracovali na príprave Národného projektu Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá bude slúžiť na rozvoj sociálnej starostlivosti v našom regióne. Na projekte Agentúry...
04.10.2017 10:43
Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. V prvom kole sa nepodarilo vyhotoviť potrebné množstvo označenia autobusových zastávok, preto sme sa rozhodli, že aj v roku 2017 podáme projekt ešte raz. Úrad BBSK...
18.04.2017 09:23
  Ako odpoveď na Váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia Volkswagen Slovensko nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti. Vybudovanie náučných...
13.03.2017 10:32
Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci tradičných regionálnych výrobkov a jedál!   Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k zahájeniu poľnohospodárskej sezóny 2017 – Tradičná chuť jari – otváranie Bánoša, realizovanú s...
14.12.2016 09:33
Združenie obcí Mikroregión pri Slanej v roku 2016 získal dotáciu na vyhotovenia označenia autobusových zastávok na území Mikroregiónu. Autobusové označenia obsahujú Logo združenia, officiálne označenie BBSK a samotné označenie obce kďe sú umiestnené. Tabuľe sú vyhotovené v rozmere 138cm x...
17.09.2015 12:42
    Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...
29.05.2015 11:11
Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila 28.5.2015 výzvu na Prípravnú podporu CLLD Opatrenie 19.1. PRV 2014-2020   http://www.apa.sk/index.php?navID=516   Časový harmonogram konania o ŽoNFP Podávanie a prijímanie ŽoNFP od...
29.05.2015 10:39
  Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach...
25.05.2015 11:25
  Vážení predstavitelia miestnej samosprávy,   dovoľujeme si vás informovať, že zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja nadobudol účinnosť 1. januára 2015. V zmysle § 12 písm. b) zákona vzniká obciam povinnosť...
05.05.2015 11:24
  V utorok 28.4.2015 sa konala v Starom hostinci vo Svätom Antone Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja. Zúčastnilo sa jej 25 z 37 členov. Rozhodla o zmene stanov a názvu občianskeho združenia na Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja – v skratke ViP BB,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Mikroregión Pri Slanej Združenie obcí Mikroregión pri Slanej
Mierová 14
982 01 Tornaľa
0905 815 300
prislanej@gmail.com